VAN HET FINANCIEEL PLAN TOT DE JAARREKENING

De boekhouding van uw bedrijf is in zeer goede handen bij Confisco te Lier. Wij kunnen voor u immers de volgende taken vervullen.

  •   Periodieke verwerking van uw boekhouding
  •   Rapportering per maand of per kwartaal
  •   Verwerken van uw boekhouding, al dan niet digitaal
  •   Opmaken van de jaarrekening
  •   Bepalen van de resultaten en bespreking
  •   Opstellen van een ratio-analyse
  •   Begeleiding van starters
  •   Opmaak van een financieel plan

Wilt u daar graag eens wat meer over vernemen? Dan leggen we toch gewoon een afspraak vast.

Contact

Stuur ons gerust een mail